دسته: بیماری های قلب طب اسلامی شیعی

نمایش یک نتیجه

بیماری های قلب

1- خوردن تلبینه:

در روایت آمده است:

فإنها تجم فؤاد المريض.[1]

(تلبینه) قلب بیمار را کامل می‌کند.

در این روایت اثر تلبینه بر قلب مقید به بیماری شده است.

در روایات تأکید شده به استفاده از تلبینه بری افراد بیمار، به عبارتی خوب است غذای بیمار تلبینه باشد، تلبینه از گندم یا جو و شیر و عسل درست می‌شود به‌این‌ترتیب که گندم یا جو را با حرارت ملایم شب تا صبح می‌گذارند بپزد سپس شیر و عسل هم به آن اضافه می‌کنند تا مدتی هم با شیر بجوشد.

امروزه می‌گویند که عسل نباید حرارت ببیند زیرا خواص آن کم می‌شود ولی در روایت حرارت دادن عسل اشکالی ندارد، پس هم می‌توان عسل را زمان طبخ و هم بعد ازآن اضافه کرد. این غذا شبیه حلیم است با این تفاوت که به‌جای گوشت، شیر دارد. شیر و عسل هرکدام درمان عام بیماری‌ها هستند و جو هم این‌گونه است لذا توصیه می‌کنیم که تلبینه را با جو درست کنند.

در روایات متعدد آمده زمانی که کسی در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله بیمار می‌شد تلبینه از آتش پایین نمی‌آمد. شاید با توجه به این مطلب بتوان گفت که تلبینه را باید گرم و یا مدام مصرف کرد.[2]

2- خوردن گلابی:

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها هو والسفرجل سواء، وهو على الشبع أنفع منه على الريق، ومن أصابه طخاء فليأكله يعني على الطعام.[3]

گلابی معده را دباغی می‌کند و تقویت می‌کند و گلابی و به هر دو برابر هستند و بعد از غذا بهتر از ناشتا است و کسی که مبتلا به سنگینی قلب است آن را بعد از غذا بخورد.

به باید ناشتا مصرف شود و سیب هم خوب است که اول روز مصرف شود و مرکبات بهتر است بعد از غذا مصرف شود و انار را می‌توان هم بعد از غذا و هم قبل از آن مصرف نمود. میوه را نباید همراه با آب استفاده کرد و نباید بعد از میوه آب خورد.

[1] – بحار الأنوار، ج۶۳، ص۱۶۷.

[2] – به نقل از آیت الله تبریزیان.

[3] – کافی ، ج6 ،ص 358.