دسته: تقویت حافظه طب اسلامی شیعی

نمایش یک نتیجه

تقویت حافظه

1- خوردن سرکه:

در روایت آمده است:

يشد الذهن ويزيد في العقل.[1]

ذهن را قوی می‌کند و عقل را زیاد می‌کند.

 2- خوردن انار:

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

كلوا الرمان بشحمه، فانه يدبغ المعدة، ويزيد في الذهن.[2]

انار را با پیه آن بخورید، زیرا معده را دباغی (قوی) می‌کند و ذهن را زیاد می‌کند.

منظور از پیه انار پرده سفید بین دانه‌های انار است البته ممکن است که بخش‌های سفیدرنگ دیگر هم شامل شوند، همچنین انار ازجمله میوه‌هایی است که در هر فصلی می‌توان استفاده کرد و لازم نیست تنها در فصل خودش مصرف شود، رب انار و انار خشک هم همین خاصیت را دارند ولی در کل خوردن انار شیرین بهتر است.

3- خوردن عسل:

در روایت آمده است:

من لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم، ويكسـر الصفراء، ويقطع المرة السوداء، ويصفي الذهن، ويجود الحفظ، إذا كان مع اللبان الذكر.[3]

کسی که یک قاشق مرباخوری عسل در ناشتا بخورد، بلغم را قطع می‌کند و صفرا را می‌شکند و تلخی سودا را قطع می‌کند و ذهن را صاف می‌کند و حافظه را تقویت می‌کند اگر با کندر نر مصرف شود.

از این روایت استفاده می‌شود که ذهن و حافظه دو چیز متفاوت هستند همچنین شاید بتوان گفت که بین تقویت ذهن و حافظه رابطه‌ای وجود دارد.

4- خوردن کندر:

پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:

عليكم باللبان، فإنها تمسح الحر عن القلب … وتزيد في العقل، وتزكي الذهن، وتجلو البصر، وتذهب النسيان.[4]

بر شما باد کندر، زیرا گرمی از قلب می‌زداید … و عقل (قدرت درک) را زیاد می‌کند و ذهن را زیاد می‌کند و بینایی را جلا می‌دهد و فراموشی را برطرف می‌کند.

 5- خوردن به:

پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:

كلوا السفرجل ، فإنه يزيد في الذهن ويذهب بطخاء الصدر.[5]

به بخورید، زیرا ذهن را زیاد می‌کند و سنگینی که بر سینه می‌نشیند را برطرف می‌کند.

[1] – المحاسن، البرقى، ج۲، ص۴۸۷.

[2] – المحاسن، البرقى، ج۲، ص۵۴۲.

[3] – مستدرك الوسائل، ج۱۶، ص۳۶۶.

[4] – مستدرك الوسائل، ج۱۶، ص۳۷۴.

[5] – مكارم الاخلاق، ص۱۷۲.