دسته: درمان ضعف اعصاب طب اسلامی شیعی

نمایش یک نتیجه

درمان ضعف اعصاب

1- خوردن پیاز:

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

البصل يذهب بالنصب ويشد العصب، ويزيد في الماء والخطا، ويذهب بالحمى.[1]

پیاز خستگی را برطرف می‌کند و عصب را تقویت می‌کند و آب مرد را زیاد می‌کند و گام‌ها را زیاد می‌کند و تب را برطرف می‌کند.

البته تخم پیاز هم عصب را تقویت می‌کند.

2- خوردن مویز:

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

الزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.[2]

مویز عصب را تقویت می‌کند و خستگی را برطرف می‌کند، انسان را دل‌خوش می‌کند.

پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:

عليكم بالزبيب فإنه يكشف المرة ويذهب بالبلغم، ويشد العصب، ويذهب بالاعياء، ويحسن الخلق، ويطيب النفس، ويذهب بالغم.[3]

بر شما باد مویز زیرا مره (سودا و صفرا) را برطرف می‌کند و بلغم را از بین می‌برد و عصب را تقویت می‌کند و خستگی را برطرف می‌کند و خلق را نیکو می‌کند و انسان را دل‌خوش می‌کند و غم را برطرف می‌کند.

در روایت دیگری آمده است:

والاصطباح بإحدى وعشـرين زبيبة حمراء يدفع الأمراض، وهو يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.[4]

صبحانه بیست‌ویک دانه مویز قرمز، بیماری‌ها را دفع می‌کند و عصب را تقویت می‌کند و خستگی را برطرف می‌کند و انسان را دل‌خوش می‌کند.

 3- خوردن روغن‌زیتون:

پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:

عليكم بالزيت فانه يكشف المرة ويذهب البلغم ويشد العصب ويذهب بالضنا ويحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب بالغم.[5]

بر شما باد روغن‌زیتون زیرا مره (سودا و صفرا) را برطرف می‌کند و بلغم را از بین می‌برد و عصب را تقویت می‌کند و ضنا (بیماری که منجر به کسالت و لاغری می‌شود) را برطرف می‌کند و خلق را نیکو می‌کند و انسان را دل‌خوش می‌کند و غم را برطرف می‌کند.

از آن جا که در این روایت خواصی که ذکر شد عیناً همان خواصی است که در روایت دیگر برای مویز ذکرشده، اینجا احتمال تصحیف وجود دارد زیرا نوشتن «الزبیب» و «الزیت» در نسخ خطی شبیه هم است و ممکن است که در این روایت مراد همان مویز بوده باشد، درهرحال ما هر دو را پذیرفته‌ایم.

همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:

عَلَيْكُمْ بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ يَكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ و … .[6]

بر شما باد روغن‌زیتون زیرا مره (سودا و صفرا) را برطرف می‌کند و بلغم را از بین می‌برد و عصب را تقویت می‌کند و …

در روایت دیگری آمده است:

 نعم الطعام الزيت ، يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويصفي اللون ويشد العصب ويذهب بالوصب ويطفئ الغضب.[7]

بهترین غذا روغن‌زیتون است، بدن را خوش‌بو می‌کند و بلغم را از بین می‌برد و رنگ (رخسار) را صاف می‌کند و عصب را تقویت می‌کند و بیماری را از بین می‌برد و غضب را خاموش می‌کند.

 4- خوردن برگ چغندر:

در روایت آمده است:

عليكم بالسلق ، فإنه ينبت على شاطئ نهر في الفردوس. وفيه شفاء من كل داء وهو يشد العصب ويطفئ حرارة الدم ويغلظ العظام.[8]

بر شما باد برگ چغندر زیرا این روی کناره رودی در بهشت می‌روید و در آن درمان هر بیماری است و عصب را تقویت می‌کند و گرمی خون را خاموش می‌کند و استخوان را درشت می‌کند.

5- حمام رفتن:

در روایت آمده است:

منفعة عظيمة، يؤدي إلى الاعتدال، وينقي الدرن، ويلين العصب والعروق، ويقوي الأعضاء الكبار، ويذيب الفضول، ويذهب العفن.[9]

فواید حمام رفتن زیاد است، سبب می‌شود که طبایع انسان معتدل شود و چربی‌ها را از بدن پاک می‌کند و اعصاب و رگ‌های خونی را نرم می‌کند (جلوی سکته قلبی و مغزی را می‌گیرد) و اعضای بزرگ بدن را تقویت می‌کند و مواد زائد را آب می‌کند و مواد بد بو را می‌زداید.

از این روایت معلوم می‌شود که اعصاب علاوه بر قوی بودن باید نرم هم باشد و راجع به رگ‌ها هم همین‌طور است زیرا سخت شدن و در گیر شدن عصب ها باعث درد در نواحی مختلف بدن از جمله کمر و گردن می شود و هرجایی که ضعیف باشد می شود.

[1] – المحاسن، البرقى، ج۲، ص۵۲۲.

[2] – الکافي، ج۶، ص۳۵۲.

[3] – الخصال، شيخ صدوق، ص۳۴۴.

[4] – بحار الأنوار ، ج۵۹، ص۲۸۳.

[5] – عيون أخبار الرضا علیه السلام ، ج۱، ص۳۹.

[6] – صحيفة الرضا، ص۵۳.

[7] – مكارم الاخلاق ، ص۱۹۰.

[8] – مكارم الاخلاق ، ص۱۸۱.

[9] – بحار الأنوار ، ج۵۹، ص۳۲۲.