دسته: درمان ضعف بینایی طب اسلامی شیعی

نمایش یک نتیجه

درمان ضعف بینایی

1- خوردن به:

پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:

كلوا السفر جل وتهادوه بينكم، فإنه يجلو البصر وينبت المودة في القلب.[1]

به را بخورید و به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا بینایی را تقویت می‌کند، و سبب محبت بین افراد می‌شود.

ظاهراً خوردن به باعث تقویت بینایی می‌شود و هدیه دادن باعث مودت و مهربانی می‌شود.

2-  خوردن گوشت:

در روایت آمده است:

أن أكل اللحم يزيد في السمع والبصر.[2]

خوردن گوشت شنوایی و بینایی را زیاد می‌کند.

مراد تمام انواع گوشت است.

3-  پوشیدن کفش پوستی ونعل زرد:

امام باقر علیه السلام می‌فرمایند:

لبس الخف يزيد في قوة البصر.[3]

پوشیدن خُف شنوایی و بینایی را زیاد میکند.

خف چیزی شبیه به چکمه است که از جنس پوست و نرم است و پاشنه ندارد و در سفر استفاده می‌شده ولی امروزه استفاده نمی‌شود.

نعل نوعی کفش است که قسمت عقب را ندارد. بطور کلی پوشیدن کفش برای بینایی خوب است و انسان نباید پا برهنه باشد.

در روایت آمد است:

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وفي رجلي نعل سوداء فقال: يا حنان مالك وللسوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال: تضعف البصر، وترخي الذكر، وتورث الهم (ومع ذلك من لباس الجبارين) قال: فقلت: فما ألبس من النعال؟ قال: عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصر، وتشد الذكر، وتدرء الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين.[4]

بر امام صادق علیه السلام وارد شدم درحالی که کفش مشکی پوشیده بودم، امام فرمودند شما را چه به پوشیدن کفش مشکی، آیا ندانستی که این سه خصلت دارد، عرض کردم این‌ها چیست؟ امام فرمودند بینایی را ضعیف می‌کند، و آلت مرد را سست می‌کند، و سبب هم و غم می‌شود، و از لباس جباران است، بر شما باد پوشیدن کفش زرد، زیرا در آن سه خصلت است، عرض کردم این‌ها چیست؟ امام فرمودند بینایی را تقویت می‌کند، آلت مرد را قوی می‌کند، و هم و غم را برطرف می‌کند، و از لباس انبیا است.

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

من السنة الخف الاسود والنعل الصفراء.[5]

از سنت پیامبران پوشیدن خف مشکی و کفش زرد رنگ است.

4- خوردن آویشن و نمک:

آویشن را آسیاب کنید و نمک دریا به اندازه مصرف معمولی به آن اضافه کنید و مصرف کنید که روایتش در ذیل آمده است.

5- خوردن زنیان و مغز گردو:

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

أربعة أشياء تجلو البصر وتنفع ولا تضر، فقيل له: ما هي؟ فقال:السعتروالملح والنانخواه والجوز إذا اجتمعن.[6]

چهار چیز است که بینایی را تقویت می‌کند، نفع دارد ولی ضرر ندارد، عرض کردند که آنها چیست؟ امام فرمودند آویشن و نمک، زنیان و گردو.

[1] – مكارم الاخلاق ، ص۱۷۱

[2] – بحار الأنوار،ج۶۲، ص۲۷۳.

[3] – مكارم الاخلاق، ص۱۲۱.

[4] – الکافي ، ج۶، ص۴۶۵.

[5] – مكارم الاخلاق ، ص۱۲۵.

[6] – مكارم الاخلاق ، ص۱۹۱.