دسته: درمان ضعف ساق پا طب اسلامی شیعی

نمایش یک نتیجه

درمان ضعف ساق پا

1-  خوردن سنجد:

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

هو أمان من البواسير والتقتير، ويقوي الساقين ويقمع عرق الجذام.[1]

سنجد ایمنی از بواسیر و پروستات است و دو ساق پا را تقویت می‌کند و رگ (ژن) جذام را سرکوب می‌کند.

البته بهترین تقویت برای استخوان پودر هسته سنجد می‌باشد که باید یک قاشق هر شب خورده شود.

2- خوردن گوشت کبک:

امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند:

لحم القبج يقوي الساقين ويطرد الحمى.[2]

گوشت کبک دو ساق پا را تقویت می‌کند و تب را طرد می‌کند.

کبک پرنده‌ای است که کم پرواز می‌کند و بیشتر می‌دود و سریع هم می‌دود و پاهای قوی دارد.

3- خوردن باقلا:

امام رضا علیه السلام می‌فرمایند:

أكل البلاقلاء يمخ الساق، ويولد الدم الطرى.[3]

خوردن باقلا مغز ساق پا را زیاد می‌کند و سبب تولید خون تازه می‌شود.

[1] – الکافي، ج۶، ص۳۶۱.

[2] – بحار الأنوار، ج۶۲، ص۲۸۰.

[3] – المحاسن، البرقى، ج۲، ص۵۰۶.