دسته: درمان ضعف قوای جنسی طب اسلامی شیعی

نمایش یک نتیجه

درمان ضعف قوای جنسی

1- خوردن زردک:

امام صادق علیه السلام فرمودند:

 الجزر أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع.[1]

زردک مایه ایمنی از قولنج و بواسیر است و به جماع کمک می کند.

2- خوردن انجیر:

پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 کُلُوا التّینَ الرَّطبَ وَ الیابِسَ؛ فَإِنَّهُ یَزیدُ فِی الجِماعِ، و یَقطَعُ البَواسیرَ، و یَنفَعُ مِنَ النِّقرِسِ وَالإِبرِدَةِ.[2]

انجیر، تازه و خشک، بخورید؛ چرا که بر قدرت همبستری میافزاید، بواسیر را ریشه کن میکند و براي درمان نقرِس و سردی مزاج، سودمند است.

3- خوردن خربزه:

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

عَلَیکُم بِالبِطّیخِ؛ فَإِنَّ فیهِ عَشـرَ خِصالٍ: هُوَ طَعامٌ، و شَرابٌ، و اشنانٌ، و رَیحانٌ، و یَغسِلُ المَثانه ، ویَغسِلُ البَطنَ، و یُکثِرُ ماءَ الظَّهرِ، و یَزیدُ فِی الجِماعِ، و یَقطَعُ البُرودَةَ، و یُنَقِّی البَشَرَةَ.[3]

بر شما باد خربزه؛ چرا که در آن، ده ویژگی است: خوردنی است؛ آشامیدنی است، شستشودهنده است؛ خوش بوکننده است؛ مثانه را میشوید؛ شکم را میشوید؛ آب کمر را فراوان میسازد؛ نیروی همبستری را میافزاید؛ سردی مزاج را از میان برمیدارد و پوست را تمیز می کند.

4- خوردن پیاز:

امام صادق علیه السلام فرمودند:

 کُلُوا البَصَلَ؛ فَإِنَّ فیهِ ثَلاثَ خِصالٍ: یُطَیِّبُ النَّکههَ، و یَشُدُّ اللِّثه، و یَزیدُ فِی الماءِ وَ الجِماعِ.[4]

پیاز بخورید؛ چرا که سه ویژگی دارد: بوی دهان را خوش میسازد، لثه را استحکام میبخشد، و آب و توان آمیزش را افزون می کند.

5- خوردن تخم مرغ:

امام باقر علیه السلام فرمودند:

مَن عَدِمَ الوَلَدَ فَلیَأکُلِ البَیضَ وَ لیُکثِر مِنهُ؛ فَإِنَّهُ یُکثِرُ النَّسلَ.[5]

هر کس فرزند ندارد، تخم مرغ بخورد و فراوانْ از آن بهره ببرد؛ چرا که نسل را می افزاید.

امام کاظم علیه السلام فرمودند:

 کَثرَةُ أکلِ البَیضِ تَزیدُ فِی الوَلَدِ.[6]

فراوان خوردن تخم مرغ، فرزند را افزون میسازد.

6- خوردن تخم مرغ با روغن زیتون:

راوی  می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم:

 جُعِلتُ فِداكَ! إنّی أشتَرِي الجَوارِيَ فَاحِبُّ أن تُعَلِّمَنی شَیئاً أتَقَوّي عَلَیهِنَّ.

قالَ: خُذ بَصَلًا و قَطِّعهُ صُغاراً صُغاراً وَ اقلِهِ بِالزَّیتِ، و خُذ بَیضاً فَافقِصهُ فی صَحفهٍ و ذُرَّ عَلَیهِ شَیئاً مِنَ المِلحِ، فَاذرُرهُ عَلَی البَصَلِ وَ الزَّیتِ وَ اقلِهِ شَیئاً، ثُمَّ کُل مِنهُ.

قالَ: فَفَعَلتُ، فَکُنتُ لا اریدُ مِنهُنَّ شَیئاً إلّا قَدَرتُ عَلَیه.[7]

فدایت شوم! من کنیز میخرم.

دوست دارم چیزی به من تعلیم فرمایی که بر [آمیزش با] آنها توانایی یابم.

فرمودند: پیاز را ریز کرده، در روغن زیتون سرخ کن، تخم مرغی هم در ظرفی بشکن و قدری نمک بر آن بپاش. آنگاه، این تخم مرغ را روی پیاز و روغن زیتون بریز و اندکی بجوشان و سپس از آن، بخور.

راوي گوید: این کار را انجام دادم و از آن پس، هر گاه قصد آمیزش با آن کنیزان میکردم، بر آن توانایی داشتم.

7- خوردن تخم مرغ با گوشت:

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

 اللَّحمُ بِالبَیضِ یَزیدُ فِی الباءَةِ.

گوشت با تخم مرغ، بر توان جنسی میافزاید.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

شَکا نَبِیٌّ مِنَ الَأنبِیاءِ علیهم السلام إلَی اللّهِ عز و جل قِلّهَ النَّسلِ.فَقالَ: کُلِ اللَّحمَ بِالبَیضِ.[8]

یکی از پیامبران، از کمیِ فرزندان به درگاه خداوند عز و جل شکایت بُرد. خداوند فرمود:گوشت با تخم مرغ بخور.

کمی فرزند عمدتا به دلیل ضعف قوای جنسی است و با این کار در مرحله اول قوای جنسی زیاد می شود و در مرحله بعد باعث ازدیاد فرزند و نسل می شود.

8- خوردن حلیم:

امام صادق علیه السلام فرمودند:

 إنّ نَبِیّاً مِنَ الَأنبِیاءِ شَکا إلَی اللّهِ عز و جل الضَّعفَ، و قِلّه الجِماعِ، فَأَمَرَهُ بِأَکلِ الهَریسهِ.[9]

یکی از پیامبران، از ضعف و کمیِ توان آمیزش به درگاه خداوند عز و جل اظهار ناراحتی کرد ، خداوند، او را به خوردن حلیم، فرمان داد.

9- خوردن سویق با روغن زیتون:

امام صادق علیه السلام فرمودند:

شُربُ السَّویقِ بِالزَّیتِ یُنبِتُ اللَّحمَ، و یَشُدُّ العَظمَ، و یُرِقُّ البَشَرَةَ، و یَزیدُ فِی الباهِ.[10]

خوردن سویق با روغن زیتون، گوشت میرویانَد، استخوان را استحکام میبخشد، پوست را نازك میکند و بر توان جنسی میافزاید.

10- خوردن شیر با عسل:

امام کاظم علیه السلام فرمودند:

مَن تَغَیَّرَ عَلَیهِ ماءُ ظَهرِهِ، یَنفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الحَلیبُ بِالعَسَلِ.[11]

هر کس آبِ کمرش بر وی دیگرگون شود(کنایه از ایجاد مشکل)، شیرتازه باعسل برایش سودمنداست.

[1] – مكارم الأخلاق 184.

[2]مكارم الاخلاق، ص۱۷۴.

[3] – مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 16، ص 411،ح 20373

[4] –  الكافي ، ج 6 ، ص 374 ، ح 3 ، الخصال ، ص 158 ، ح 200

[5] – المحاسن ، ج 2 ، ص 275 ، ح 1882 عن الأصبغ، بحار الأنوار، ج 66 ، ص 46 ، ح 8 .

[6] – طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 130.

[7] – مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1452 ، بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 84 ، ح 42.

[8] – الكافي ، ج 6 ، ص 325 ، ح 3 ،بحار الأنوار، ج 66، ص 46، ح 10 .

[9] – الكافي ، ج 6 ، ص 320 ، ح3 ، المحاسن ، ج 2 ، ص169 ، ح 1469

[10] – المحاسن، البرقی، ج ٢، ص 488

[11] – مکارم الأخلاق ، ج 1 ، ص358 ، ح 1164 ، بحارالأنوار ، ج 66 ، ص290 ، ح 2