انگشتر حرز امام جواد

حرز امام جواد علیه السلام چه صغیر و چه کبیر و یا انگشتر حاوى حرز امام جواد علیه السلام بنا به آنچه در روایت آن آمده است به جهت حفظ از بلاها و بدى‏ها و هر چه كه انسان از آن می ترسد مفید است، كه از جمله آن چشم ‏زخم می تواند باشد گر چه جرز کبیر به خصوص چشم‏زخم نیست و صد ها مشکل دیگر را برطرف می کند.

900 تومان