شرایط دعا کردن

به نظر می‌رسد دعا تنها دو شرط دارد كه با فراهم آمدن آنها دعا محقق می‌شود. اول اینکه دعا حقيقی باشد:  هميشه آنچه را انسان از خدا می‌خواهد، خير و خوبی است و هيچ‌گاه شر و ضرر را طلب نمی‌كند. اگر انسان آنچه را می‌طلبد در واقع به ضرر او باشد مثلاً  گناه باشد يا سبب گناه شود، اين يك درخواست حقيقی نيست چرا كه اگر حقيقت امر را می‌دانست،

ادامه مطلب »